Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA (80A)-Giắc cái
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 320A 320A Mới 100% REMA (320A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA (80A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA (160A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA (160A)-Giắc cái