Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
24V/50A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EE24/50P 24V/50A Điện Mới 100% EE24/50P
24V/30A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EE24/30P 24V/30A Điện Mới 100% EE24/30P
36V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE36/100P 36V/100A Điện Mới 100% DE36/100P
36V/80A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE36/80P 36V/80A Điện Mới 100% DE36/80P
80V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE80/70P 80V/70A Điện Mới 100% DE80/70P
48V/60A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE48/60P 48V/60A Điện Mới 100% DE48/60P
48V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE48/70P 48V/70A Điện Mới 100% DE48/70P
48V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) DE48/100P 48V/100A Điện Mới 100% DE48/100P