Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 80A 80A Điện Mới 100% REMA (80A)-Giắc cái
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 320A 320A Điện Mới 100% REMA (320A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 80A 80A Điện Mới 100% REMA (80A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 160A 160A Điện Mới 100% REMA (160A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 160A 160A Điện Mới 100% REMA (160A)-Giắc cái
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A.
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) 72V-350A Điện Mới 100% SBX (72V)- Xám
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Grey) 48V-175A Điện Mới 100% SB (48V) - Xám
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) 24V-160A Điện Mới 100% SBE (24V)- Đỏ
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
ANDERSON SB 48V-175A (Blue) 48V-175A Điện Mới 100% SB (48V)- Xanh biển
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A.
ANDERSON SBE 72V-320A (Green) 72V-320A Điện Mới 100% SBE (72V)- Xanh lá
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 72V-350A.
ANDERSON SB 72V-350A (Green) 72V-350A Điện Mới 100% SBE (72V)-Xanh lá
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Gray) 48V-350A Điện Mới 100% SB (48V)- Xám
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) 48V-350A Điện Mới 100% HGL1833