Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) 24V-160A Điện Mới 100% SBE (24V)- Đỏ
80V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 80V- 450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450
80V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5RTB500 80V- 500Ah Điện Mới 100% 5RTB500 (80V)
80V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) B5RTB500 80V- 500Ah Điện Mới 100% B5RTB500 (80V)
80V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 80V- 560Ah Điện Mới 100% 4IPZS560 (80V)
80V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) B4RTS560 80V- 560Ah Điện Mới 100% B4RTS560 (80V)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) 48V-350A Điện Mới 100% HGL1833