Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
80V - 575Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) ELXWEF11 80V- 575Ah Điện Mới 100% ELXWEF11 ( 80V )
80V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 80V- 450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450
80V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5RTB500 80V- 500Ah Điện Mới 100% 5RTB500 (80V)
80V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) B5RTB500 80V- 500Ah Điện Mới 100% B5RTB500 (80V)
80V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 80V- 560Ah Điện Mới 100% 4IPZS560 (80V)
80V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) B4RTS560 80V- 560Ah Điện Mới 100% B4RTS560 (80V)