Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
48V-700Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 700Ah B5RTS700 new
CHLORIDE (CEIL) B5RTS700 48V-700Ah Điện Mới 100% B5RTS700 ( bắt ốc )
48V-700Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) 48V - 700Ah 5BTS700B new
CHLORIDE (CEIL) 5BTS700B 48V-700Ah Điện Mới 100% 5BTS700B ( 48V )
48V - 495Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EXILF19 48V-495Ah Điện Mới 100% EXILF19 (48V)
48V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 48V-375Ah Điện Mới 100% EXTHF11 (48V)
48V - 300Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 48V-300Ah Điện Mới 100% 4IPZB300 (48V)
48V - 390Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 48V-390Ah Điện Mới 100% 6IPZB390 (48V)
48V - 440Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 48V-440Ah Điện Mới 100% 8IPZB440 (48V)
48V - 455Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 48V-455Ah Điện Mới 100% 7IPZB455 (48V)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (48V-NC)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (48V)
48V - 460Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 48V-460Ah Điện Mới 100% 4IPZS460 (48V)
48V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 48V-500Ah Điện Mới 100% 4IPZS500 (48V)
48V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 48V-525Ah Điện Mới 100% 7IPZB525 (48V)
48V - 550Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 48V-550Ah Điện Mới 100% 10IPZB550 (48V)
48V-700Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 48V-700Ah Điện Mới 100% 5IPZS700 (48V)
48V-560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 48V-560Ah Điện Mới 100% 4IPZS560 (48V)
48V-605Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 11IPZB605 48V-605Ah Điện Mới 100% 11IPZB605 (48V)
48V-750Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) B6RTS750 48V-750Ah Điện Mới 100% B6RTS750 (48V)
48V-930Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) B6IPZS930 48V-930Ah Điện Mới 100% B6IPZS930 (48V)