Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
36V -1000Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) ELXTEF21 36V-1000Ah Điện Mới 100% ELXTEF21
36V - 700Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 36V- 700Ah Điện Mới 100% 5IPZS700 (36V)
36V - 930Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 36V- 930Ah Điện Mới 100% 6IPZS930 (36V)
36V - 972Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 9IPZB972 36V- 972Ah Điện Mới 100% 9IPZB972 (36V)
36V -1000Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 36V-1000Ah Điện Mới 100% 10IPZB1000 (36V)