Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
24V - 200Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BELXTEF5 24V-200Ah Điện Mới 100% 24V - 200Ah BELXTEF5
24V - 270Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EXWCF7 24V-270Ah Điện Mới 100% EXWCF7
24V - 320Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BEXWBF9 24V-320Ah Điện Mới 100% BEXWBF9
24V - 200Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BELXTEF5 24V-200Ah Điện Mới 100% BELXTEF5
24V - 1000Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BELXTEF21 24V-1000Ah Điện Mới 100% BELXTEF21
24V - 345Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BELXWEF7 24V-345Ah Điện Mới 100% BELXWEF7 ( 24V )
24V - 220Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4RTB220B 24V-220Ah Điện Mới 100% 4RTB220B ( 24V )
24V - 300Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BEXTHF9 24V-300Ah Điện Mới 100% BEXTHF9 ( 24V )
24V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BEXWEF7 24V-375Ah Điện Mới 100% BEXWEF7 (24V)
24V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 24V-525Ah Điện Mới 100% 7IPZB525 (24V)
24V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 24V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (24V)
24V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 24V-375Ah Điện Mới 100% 3IPZS375 (24V)
24V - 345Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V-345Ah Điện Mới 100% 3IPZS345 (24V)
24V - 325Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 24V-325Ah Điện Mới 100% 5IPZB325 (24V)
24V - 230Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V-230Ah Điện Mới 100% 2IPZS230 (24V)