Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
24V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 24V-525Ah Điện Mới 100% 7IPZB525 (24V)
24V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 24V-375Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (24V)
24V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 24V-375Ah Điện Mới 100% 3IPZS375 (24V)
24V - 345Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V-345Ah Điện Mới 100% 3IPZS345 (24V)
24V - 325Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 24V-325Ah Điện Mới 100% 5IPZB325 (24V)
24V - 230Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V-230Ah Điện Mới 100% 2IPZS230 (24V)