Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 80A 80A Điện Mới 100% REMA (80A)-Giắc cái
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 320A 320A Điện Mới 100% REMA (320A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 80A 80A Điện Mới 100% REMA (80A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
REMA EURO-DIN 160A 160A Điện Mới 100% REMA (160A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
REMA EURO-DIN 160A 160A Điện Mới 100% REMA (160A)-Giắc cái