Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
giac-cam-binh-dien-rema-female-80A new
REMA EURO-DIN 80A 80A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
giac-cam-binh-dien-rema-320A new
REMA EURO-DIN 320A 320A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
giac-cam-binh-dien-rema-80A new
REMA EURO-DIN 80A 80A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực) new
REMA EURO-DIN 160A 160A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
giac-cam-binh-dien-rema-female-160A new
REMA EURO-DIN 160A 160A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-72v-350a-xam-co-chan-kich new
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) 72V-350A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
giac-cam-xe-nang-anderson-sb-175-xam-1 new
ANDERSON SB 48V-175A (Grey) 48V-175A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
giac-cam-xe-nang-anderson-24v-160a-p1 new
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) 24V-160A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
giac-cam-binh-dien-anderson-48V-175A new
ANDERSON SB 48V-175A (Blue) 48V-175A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A.
giac-cam-binh-dien-anderson-72V-320A new
ANDERSON SBE 72V-320A (Green) 72V-320A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 72V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-72V-350A new
ANDERSON SB 72V-350A (Green) 72V-350A Điện Mới 100%
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 48V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-48v-350a-xam new
ANDERSON SB 48V-350A (Gray) 48V-350A Điện Mới 100%
24V/50A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-chloride-24v50a new
CHLORIDE (CEIL) EE24/50P 24V/50A Điện Mới 100%
24V/30A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-chloride-24v30a new
CHLORIDE (CEIL) EE24/30P 24V/30A Điện Mới 100%
36V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-chloride-36v100a new
CHLORIDE (CEIL) DE36/100P 36V/100A Điện Mới 100%
36V/80A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-chloride-36v80a new
CHLORIDE (CEIL) DE36/80P 36V/80A Điện Mới 100%
80V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-chloride-80v70a new
CHLORIDE (CEIL) DE80/70P 80V/70A Điện Mới 100%
48V/60A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-chloride-48v60a new
CHLORIDE (CEIL) DE48/70P 48V/60A Điện Mới 100%
48V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-chloride-48v70a new
CHLORIDE (CEIL) DE48/70P 48V/70A Điện Mới 100%
48V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-chloride-48v100a new
CHLORIDE (CEIL) DE48/100P 48V/70A Điện Mới 100%
70V - 550Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 70V- 550Ah Điện Mới 100% B10RTB550 (70V)
80V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-80v-450ah-6ipzb450 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 80V- 450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (80V)
80V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-80v-500ah-5rtb500 (3) new
CHLORIDE (CEIL) 5RTB500 80V- 500Ah Điện Mới 100% 5RTB500 (80V)
80V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-80v-500ah-b5rtb500 (4) new
CHLORIDE (CEIL) B5RTB500 80V- 500Ah Điện Mới 100% B5RTB500 (80V)
80V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-80v-560ah-4ipzs560 (3) new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 80V- 560Ah Điện Mới 100% 4IPZS560 (80V)
80V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-80v-560ah-b4rts560 (1) new
CHLORIDE (CEIL) B4RTS560 80V- 560Ah Điện Mới 100% B4RTS560 (80V)
72V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-72v-560ah-b4rts560 (2) new
CHLORIDE (CEIL) B4RTS560 72V- 560Ah Điện Mới 100% B4RTS560 (72V)
36V - 700Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-36v-700ah-5ipzs700 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 36V- 700Ah Điện Mới 100% 5IPZS700 (36V)
36V - 930Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-36v-930ah-6ipzs930 (1) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 36V- 930Ah Điện Mới 100% 6IPZS930 (36V)
36V - 972Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-36v-972ah-9ipzb972 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 9IPZB972 36V- 972Ah Điện Mới 100% 9IPZB972 (36V)
36V -1000Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-36v-1000ah-10ipzb1000 (3) new
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 36V-1000Ah Điện Mới 100% 10IPZB1000 (36V)
24V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-24v-525ah-7ipzb525 (3) new
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 24V-525Ah Điện Mới 100% 7IPZB525 (24V)
24V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-24v-450ah-6ipzb450 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 24V-375Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (24V)
24V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-24v-375ah-3ipzs375 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 24V-375Ah Điện Mới 100% 3IPZS375 (24V)
24V - 345Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-24v-345ah-3ipzs345 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V-345Ah Điện Mới 100% 3IPZS345 (24V)
24V - 325Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-24v-325ah-5ipzb325 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 24V-325Ah Điện Mới 100% 5IPZB325 (24V)
24V - 230Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-24v-230ah-2ipzs230 (4) new
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V-230Ah Điện Mới 100% 2IPZS230 (24V)
48V - 300Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 48V-300Ah Điện Mới 100% 4IPZB300 (48V)
48V - 390Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-390ah-6ipzb390 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 48V-390Ah Điện Mới 100% 6IPZB390 (48V)
48V - 440Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-440ah-8ipzb440 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 48V-440Ah Điện Mới 100% 8IPZB440 (48V)
48V - 455Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-455ah-7ipzb455 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 48V-455Ah Điện Mới 100% 7IPZB455 (48V)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-450ah-6ipzb450-2 (4) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (48V-NC)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-450ah-6ipzb450 (2) new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (48V)
48V - 460Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-460ah-4ipzs460 (3) new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 48V-460Ah Điện Mới 100% 4IPZS460 (48V)
48V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-500ah-4ipzs500 (4) new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 48V-500Ah Điện Mới 100% 4IPZS500 (48V)
48V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-525ah-7ipzb525 (4) new
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 48V-525Ah Điện Mới 100% 7IPZB525 (48V)
48V - 550Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-550ah-10ipzb550 (4) new
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 48V-550Ah Điện Mới 100% 10IPZB550 (48V)
48V-700Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-700ah-5ipzs700 (3) new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 48V-700Ah Điện Mới 100% 5IPZS700 (48V)
48V-560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-560ah-4ipzs560 (1) new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 48V-560Ah Điện Mới 100% 4IPZS560 (48V)
48V-750Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-750ah-b6rts750 (2) new
CHLORIDE (CEIL) B6RTS750 48V-750Ah Điện Mới 100% B6RTS750 (48V)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-48V-350A new
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) 48V-350A Điện Mới 100% HGL1833
48V-930Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
binh-dien-xe-nang-ceil-chloride-48v-930ah-b6ipzs930 (3) new
CHLORIDE (CEIL) B6IPZS930 48V-930Ah Điện Mới 100% B6IPZS930 (48V)