BÌNH ĐIỆN XE NÂNG CHLORIDE 24V

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
24V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 24V-525Ah Điện Mới 100% 7IPZB525 (24V)
24V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 24V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (24V)
24V - 300Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BEXTHF9 24V-300Ah Điện Mới 100% BEXTHF9 ( 24V )
24V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 24V-375Ah Điện Mới 100% 3IPZS375 (24V)
24V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BEXWEF7 24V-375Ah Điện Mới 100% BEXWEF7 (24V)
24V - 345Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V-345Ah Điện Mới 100% 3IPZS345 (24V)
24V - 1000Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BELXTEF21 24V-1000Ah Điện Mới 100% BELXTEF21
24V - 345Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BELXWEF7 24V-345Ah Điện Mới 100% BELXWEF7 ( 24V )
24V - 325Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 24V-325Ah Điện Mới 100% 5IPZB325 (24V)
24V - 270Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EXWCF7 24V-270Ah Điện Mới 100% EXWCF7

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG CHLORIDE 48V

Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
48V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EXWEF7 48V-375Ah Điện Mới 100% EXWEF7
48V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) BEXWEF7 48V-375Ah Điện Mới 100% BEXWEF7
48V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 48V-375Ah Điện Mới 100% EXTHF11 (48V)
48V - 300Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 48V-300Ah Điện Mới 100% 4IPZB300 (48V)
48V - 390Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 48V-390Ah Điện Mới 100% 6IPZB390 (48V)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (48V-NC)
48V - 440Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 48V-440Ah Điện Mới 100% 8IPZB440 (48V)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Điện Mới 100% 6IPZB450 (48V)
48V - 455Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 48V-455Ah Điện Mới 100% 7IPZB455 (48V)
48V - 495Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) EXILF19 48V-495Ah Điện Mới 100% EXILF19 (48V)